นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ระยะเวลาการเปลี่ยน/คืนสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสถานะว่า
  2. “สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว” (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การเปลี่ยน/คืนสินค้าเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ รับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 สินค้ามีปัญหาคุณภาพ คือ สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะ รสชาติ กลิ่น สี ผิดไปจากเดิม

3.2 สินค้าชำรุด,เสียหาย คือ สินค้าที่ลูกค้าได้รับ มีร่องรอยการแกะ ฉีก,ขาด

3.3 สินค้าหมดอายุ

    4. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

4.1 สินค้าที่มีความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนของลูกค้า

4.2 ลูกค้าไม่ได้แจ้งคำร้องและส่งสินค้ากลับคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

4.3 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ลูกค้าที่มีความประสงค์เพื่อการเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] หรือ เบอร์โทรศัพท์ 020067235 หรือตามที่อยู่ บริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัดที่อยู่ 42/6 ม.4 ต.บางก้อบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

thไทย